WEBWERF deur HEIDI MUNNIK
Noordwes POSDUIF FEDERASIE
Columba Primus Eerste die DUIF, dan die bevordering van die sport en laaste, die eie EK

KONTAK ONS

NOORDWES POSDUIF FEDERASIE

(NWPF)

POSBUS 583 SCHWEIZER-RENEKE, 2780 NOORDWES PROVINSIE admin@nwpf.co.za

ONDER-VOORSITTER

Willie Munnik Kontak: 082 565 6645

TESOURIER

Gert Coetzer Kontak: 083 285 2464

WEDVLUGSEKRETARIS

Heidi Munnik Kontak: 082 495 7025

VERVOERBEAMPTE

Pierre Victor Kontak: 083 941 7501

VOORSITTER

Herman Bezuidenhout Kontak: 082 559 3600